Forside Persondatapolitik

Persondatapolitik

Søger du information om TDP’s cookiepolitik, kan du læse mere på tdp.dk/dk/cookiepolitik.

Formål

Formålet med TDP’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger TDP’s hjemmeside. Når du anvender vores andre tjenester, fx TDP’s apps og TDP login, eller når du kontakter TDP, vil du her blive oplyst om, hvordan TDP behandler dine personoplysninger i den forbindelse.

Kort om TDP

Denne hjemmeside TDP (tdp.dk) ejes og drives af CO Media ApS, Petershvilevej 51B, 3200 Helsinge, CVR-nr.: DK35516131, Telefon: +45 30 88 30 80, E-mail: mail@co-media.dk Web: co-media.dk.

TDP er en selvstændig Tyrkisk Dansk portal der formidler nyheder, kultur, underholdning og oplysning fra Tyrkiet og Danmark via nettv, netradio, internet og mobile platforme.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: data@tdp.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for TDP’s behandling af dine personoplysninger

TDP indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på tdp.dk. på to måder:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af såkaldte cookies

TDP’s indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. TDP’s behandling af personoplysninger, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, også i vidt omfang undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser.

Såfremt der via tdp.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, eller TDP behandler personoplysninger i ikke journalistisk øjemed, vil behandlingen ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

TDP indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til TDP. Det kan fx være i følgende situationer:

  • du deltager i vores debatter på tdp.dk
  • du har oprettet et TDP Login
  • du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev
  • du afgiver oplysningerne i forbindelse med brug af en af TDP’s apps eller andre tjenester
  • du indsender indhold (fotos, historier, figurer m.m.) til TDP
  • du deltager i en TDP konkurrence
  • du kontakter TDP med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl, sender forslag og nyhedstip eller sender en klage
  • du deltager i en undersøgelse

TDP bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for EU og EØS.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at forbedre brugeroplevelsen på TDP’s digitale tjenester, f.eks. gennem analyser og målrettede undersøgelser.

Når du besøger tdp.dk indsamler TDP via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger TDP til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på tdp.dk og til at understøtte vores udbud af det indhold, som du bliver præsenteret for på tdp.dk.

TDP registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester i tdp.dk-universet. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til TDP, med mindre du har accepteret dette, f.eks. ved at benytte TDP’s login.

TDP bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår TDP med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af tdp.dk.

Der opsamles ligeledes oplysninger om din adfærd via cookies, når du anvender TDP’s apps.

Læs mere om TDP’s (https://tdp.dk) cookie-politik på: tdp.dk/dk/cookiepolitik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til TDP’s behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til TDP’s nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt TDP’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis der er tale om en klage over behandlingen af oplysninger i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser, indgives klagen til Pressenævnet.