Unionen af europæisk-tyrkiske demokrater (UETD) har arrangeret en pressemeddelelse event om “Operation Olivengren” i hele Europa.

London, Brussels, Berlin og Wien var blandt de byer, som de lokale UETD foreninger har været med til at læse UETD’s pressemeddelelse om tyrkisk offensiv i Afrin.

Også i Danmark var UETD aktive.

UETD’s danske afdeling har arrangeret en pressemeddelelse event på Gammeltorv i København.

Her læste formanden Fatih Alev UETD’s pressemeddelelse på dansk til de fremmødte.

Den blev også læst på tyrkisk.

De fremmødte, der ikke var mere end 100 personer, flagede stolt tyrkiske flag de havde med sig. Tyrkere fra Aserbajdsjan og Irak også var tilstede, for at støtte arrangementet.
Arrangementet afsluttede med en bøn, hvor der blev bedt til Allah (gud) om, at den tyrkiske hær skulle sejre.

Bønnen blev læst af Kocatepe Moskeen’s imam Ömer Sarıgül.

UETD’s pressemeddelelse som blev læst på arrangementet:

Den tyrkiske regering har med støtte fra oppositionspartier og med konsensus i samfundet truffet beslutning om en militæraktion, hvorefter Tyrkiets militær den 20. januar 2018 har indledt en militæraktion rettet mod byen Afrin i det nordlige Syrien, en operation der bliver kaldt ”Operation Olivengren”.

Denne operation bliver utvivlsomt udført fordi terrororganisationer som PKK, PYD og Daesh (det såkaldte IS) og beslægtede terrorgrupper udgør en åbenlys trussel mod lokalbefolkningen og Den Tyrkiske Republik. ”Operation Olivengren” er blevet iværksat i overensstemmelse med FNs Sikkerhedsråds resolutioner der omhandler bekæmpelse af terror, mere præcist resolution nr. 1674 (2005), 2170 (2014) og 2178 (2014), samt retten til selvforsvar som stadfæstet i Artikel 51 i FNs charter.

Ligesom det var tilfældet med Operation Eufrat Shield, er det også formålet med denne operation at eliminere terrorkorridoren der ønskes oprettet langs den tyrkiske grænse, endegyldigt at befri lokalbefolkningen for det pres, den blev udsat for af terrororganisationer og at sikre genoprettelsen af fred og stabilitet i regionen. Terrorgrupper som PKK, YPG og PYD som udnytter den vold og ustabilitet der hærger Syrien og som målrettet sigter mod regionens demografiske forhold og civilbefolkningen, har vundet terræn langs den sydlige tyrkiske grænse, hvilket har nødvendiggjort denne operation.

Det er en udbredt kendsgerning, at PYD, YPG og tilsvarende grupper, som er PKK´s forlængede arm, forbereder angreb som ikke kun sigter mod lande udenfor Tyrkiets grænser, men også har til mål at ramme Tyrkiets civilbefolkning. Disse forræderiske organisationers angreb som bl.a. Hendek opstanden, angreb på Vezneciler i Istanbul og Kizilay Güvenpark i Ankara, har de seneste år kostet hundredvis af menneskeliv og såret tusindvis andre.

Vold og sammenstød ved den tyrkiske grænse samt terrororganisationernes ovennævnte handlinger har resulteret i at 3,5 millioner uskyldige mennesker, heraf 370 tusinde kurdere, er tvunget til at flygte fra hjem og land og søge sikker tilflugt i Tyrkiet.

Tyrkiet har med sin humane og samvittighedsfulde politik taget ansvar for disse flygtninge uden at skelne mellem religion, sprog og race og fremstår i dag som det land i verden, der huser flest flygtninge og yder den største nødhjælp.

Tyrkiet har været tvunget til at udføre denne militæroperation med det formål at sætte en stopper for de grupper som forsøger at oprette en terrorkorridor langs den tyrkiske grænse og som uden at skelne mellem mål angriber hospitaler og dermed også civilbefolkningen.

Tyrkiet har erklæret, at denne operation ikke har til mål at gribe ind i Syriens suverænitet eller et angreb mod de turkmenere, kurdere, arabere eller andre folkeslag som lever i regionen. Målet er, som nævnt ovenfor, terrororganisationer som PKK, YPG, PYD og DAESH.

Det er åbenlyst, at denne operation samtidig har til mål at sikre NATO’s sydlige grænser, da Tyrkiet er medlem af NATO. ”Operation Olivengren” er ligeledes et nødvendigt indgreb som vil forhindre en ny flygtningestrøm til EU.

Denne aktion er på ingen måde rettet mod civile og uskyldige mennesker, som det påstås af de som er modstandere af operationen og som forsøger at bringe Tyrkiet i dårligt lyst på den internationale scene.

Tværtimod er det en kendsgerning, at terrorister som PYD lige nu tvinger civilbefolkningen til at agere som levende skjolde for dem i Afrin. Vi har fuld tillid til at det tyrkiske militær, som udfører operationen, udviser maksimum opmærksomhed, bestræbelse og hensynsfuldhed.

Det tyrkiske militær har siden indledningen af ”Operation Olivengren” udført militæroperationen på en meget transparent måde og forsynet allierede og nabolande med nødvendige oplysninger. Vi ser gerne, at det internationale samfund støtter op om denne operation, hvis mål er fred, stabilitet og sikkerhed og vi mener det er nødvendigt at man står imod terror sammen med Tyrkiet samt regionens uskyldige befolkning.